varduna-komerc

Komerc
Efikasnost na terenu

Pristupite poslovnim izveštajima svuda i u svakom trenutku, pratite evidenciju svih porudžbenica, kontrolišite dugovanja kupaca jednim klikom na vašem mobilnom uređaju.

Varduna Komercijalist sistem, brzo i jednostavno objedinjuje sve informacije potrebne komercijalnoj službi i omogućava potpunu automatizaciju i sinhronizaciju podataka sa centralnim serverom. Smanjuje greške prilikom unosa podataka i maksimalno podiže efikasnost komercijalnih delatnosti.

Prednosti sistema

varduna-komerc-prednosti

DIGITALNA EVIDENCIJA

Automatizacija svih procesa – automatsko slanje i sinhronizacija svih podataka sa centralnim serverom.

varduna-komerc-prednosti

BESPREKORAN UNOS PODATAKA

Bez ručno vođenje evidencija podataka, greške prilikom unosa podataka u sistem se svode na minimum.

varduna-komerc-prednosti

U KORAK SA TERENSKIM KOMITENTIMA

Definišite rute obilaženja kupaca na terenu i u svakom trenutku pratite rad i kretanje komercijalista.

varduna-komerc

JEDNOSTAVAN PRISTUP I KORIŠĆENJE

Standardizovani sistem, lak za korišćenje svim zaposlenima kojim se efikasno smanjuju troškovi poslovanja. Brz i jednostavan pristup poslovnim izveštajima na mobilnom telefonu ili tabletu.

varduna-komerc

Funkcionalne celine (moduli)

Unos porudžbenica (narudžbenica) na terenu

Evidencija povrata robe

Slanje porudžbenica sa terena na centralni server

Definisanje ruta obilaženja komitenata

Definisanje šifarnika proizvoda, jedinica mera, dobavljača, skladišta

Pregled izveštaja

Funkcionalnost sistema

varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.

varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Varduna Komerc može lako da se konfiguriše i prilagodi zahtevima konkretnog preduzeća isključivo izmenom
parametara kroz sam sistem. Na taj način se omogućava brzo i efikasno uvođenje sistema.

varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki unešeni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik ima odgovarajuće uloge, koje mu definišu pravo pristupa sistemu.

varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.

varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Varduna Komerc može lako da se konfiguriše i prilagodi zahtevima konkretnog preduzeća isključivo izmenom parametara kroz sam sistem. Na taj način se omogućava brzo i efikasno uvođenje sistema.

varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki unešeni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik ima odgovarajuće uloge, koje mu definišu pravo pristupa sistemu.

Zahtev za ponudu

Popunite formular i naš predstavnik prodaje će Vas kontaktirati

Pošalji zahtev

Korišćene tehnologije

Za razliku od sistema stranih softerskih kompanija, uvođenje Varduna sistema je moguće uz minimalna, finansijska ulaganja, jer koristi open source tehnologije, što znatno smanjuje troškove njihove implementacije i eksploatacije.

Reference

varduna-komerc-reference-imlek
varduna-komerc-reference-imlek
varduna-komerc-reference-mlekara-granice
varduna-komerc-reference-mlijekoprodukt

Naši ostali proizvodi