varduna-komerc

Комерц
Ефикасност на терену

Приступите пословним извештајима свуда и у сваком тренутку, пратите евиденцију свих поруџбеница, контролишите дуговања купаца једним кликом на вашем мобилном уређају.

Вардуна Комерцијалист систем, брзо и једноставно обједињује све информације потребне комерцијалној служби и омогућава потпуну аутоматизацију и синхронизацију података са централним сервером. Смањује грешке приликом уноса података и максимално подиже ефикасност комерцијалних делатности.

Предности система

varduna-komerc-prednosti

ДИГИТАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА

Аутоматизација свих процеса – аутоматско слање и синхронизација свих података са централним сервером.
varduna-komerc-prednosti

БЕСПРЕКОРАН УНОС ПОДАТАКА

Без ручно вођење евиденције података, грешке приликом уноса података у систем се своде на минимум.
varduna-komerc-prednosti

У КОРАК СА ТЕРЕНСКИМ КОМИНТЕНТИМА

Дефинишите руте обилажења купаца на терену и у сваком тренутку пратите рад и кретање комерцијалиста.
varduna-komerc

ЈЕДНОСТАВАН ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ

Стандардизовани систем, лак за коришћење свим запосленима којим се ефикасно смањују трошкови пословања. Брз и једноставан приступ пословним извештајима на мобилном телефону или таблету.
varduna-komerc

Функционалне целине (модули)

Унос поруџбеница (наруџбеница) на терену

Евиденција поврата робе

Слање поруџбеница са терена на централни сервер

Дефинисање рута обилажења комитената

Дефинисање шифарника производа, јединица мера, добављача, складишта

Преглед извештаја

Функционалност система

varduna-erp-funkcionalnosti

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА

Сви подаци се чувају централно, на једном месту, тако да свака промена, коју уради један корисник, аутоматски постаје видљива свим осталим корисницима који имају потребна права приступа.
varduna-erp-funkcionalnosti

ПРИЛАГОЂЕНО ВАМА

Вардуна Комерц може лако да се конфигурише и прилагоди захтевима конкретног предузећа искључиво изменом
параметара кроз сам систем. На тај начин се омогућава брзо и ефикасно увођење система.

varduna-erp-funkcionalnosti

СИГУРНОСТ ПОДАТАКА

Обезбеђена је висока сигурност података система, као и права приступа подацима. Сваки корисник има своју лозинку, а за сваки унесени, измењени или обрисани податак систем чува информацију, који је корисник то урадио и у које време. Корисник имаодговарајуће улоге, које му дефинише право приступа систему.
varduna-erp-funkcionalnosti

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА

Сви подаци се чувају централно, на једном месту, тако да свака промена, коју уради један корисник, аутоматски постаје видљива свим осталим корисницима који имају потребна права приступа.
varduna-erp-funkcionalnosti

ПРИЛАГОЂЕНО ВАМА

Вардуна Комерц може лако да се конфигурише и прилагоди захтевима конкретног предузећа искључиво изменом
параметара кроз сам систем. На тај начин се омогућава брзо и ефикасно увођење система.
varduna-erp-funkcionalnosti

СИГУРНОСТ ПОДАТАКА

Обезбеђена је висока сигурност података система, као и права приступа подацима. Сваки корисник има своју лозинку, а за сваки унесени, измењени или обрисани податак систем чува информацију, који је корисник то урадио и у које време. Корисник имаодговарајуће улоге, које му дефинише право приступа систему.

Захтев за понуду

Попуните формулар и наш представник продаје ће Вас контактирати
Пошаљи захтев

Коришћене технологије

За разлику од система страних софтерских компанија, увођење Вардуна система је могуће уз минимална, финансијска улагања,јер користи опен соурце технологије, што знатно смањује трошкове њихове имплементације и експлоатације.

Референце

varduna-komerc-reference-imlek
varduna-komerc-reference-imlek
varduna-komerc-reference-mlijekoprodukt
varduna-komerc-reference-mlekara-granice

Наши остали производи