varduna-komerc

Komerc
Efikasnost na terenu

Svuda i u svakom trenutku pristupite poslovnim izveštajima, pratite evidenciju svih porudžbenica, kontrolišite skladišno poslovanje, kao i kretanje vaših komintenata na terenu, samo jednim klikom na vašem mobilnom uređaju.

Pergament Komercijalist sistem, brzo i jednostavno objedinjuje sve informacije komercionalnog poslovanja i omogućava potpunu automatizaciju i sinhronizaciju podataka sa centralnim serverom. Greške prilikom unosa podataka svodi na minimum i maksimalno podiže efikasnost komercijalnih delatnosti.

Prednosti sistema

varduna-komerc-prednosti

U KORAK SA TERENSKIM KOMINTENTIMA

Definišite rute obilaženja vaših komercijalista na terenu i u svakom trenutku pratite njihov rad i kretanje.

varduna-komerc-prednosti

DIGITALNA EVIDENCIJA

Automatizacija svih procesa automatsko slanje i sinhronizacija svih podataka sa centralnim serverom.

varduna-komerc-prednosti

BESPREKORAN UNOS PODATAKA

Bez ručno vođenje evidencije podataka, greške prilikom unosa podataka u sistem se svode na minimum.

varduna-komerc

JEDNOSTAVAN PRISTUP I KORIŠĆENJE

Standardizovani sistem, lak za korišćenje svim zaposlenima kojim se efikasno smanjuju troškovi poslovanja. Brz i jednostavan pristup poslovnim izveštajima na mobilnom telefonu ili tabletu.

varduna-komerc

Opis proizvoda

Unos porudžbina na terenu

Slanje porudžbina sa terena na centralni server

Definisanje ruta obilaženja komitenata

Definisanje šifarnika proizvoda, jedinica mera, dobavljača, skladišta

Pregled izveštaja

Funkcionalnost sistema

varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.

varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Varduna ERP može lako da se konfiguriše i prilagodi zahtevima konkretnog preduzeća isključivo izmenom parametara kroz sam sistem. Na taj način se omogućava brzo i efikasno uvođenje sistema.

varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki uneseni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik imaodgovarajuće uloge, koje mu definiše pravo pristupa sistemu.

varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.

varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Varduna ERP može lako da se konfiguriše i prilagodi zahtevima konkretnog preduzeća isključivo izmenom parametara kroz sam sistem. Na taj način se omogućava brzo i efikasno uvođenje sistema.

varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki uneseni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik imaodgovarajuće uloge, koje mu definiše pravo pristupa sistemu.

Zahtev za ponudu

Popunite formular i naš predstavnik prodaje će Vas kontaktirati

Pošalji zahtev

Korišćene tehnologije

Za razliku od vodećih, stranih, softerskih kompanija, uvođenjev Varduna sistema je moguće uz minimalna, finansijska ulaganja, jer koristi open source tehnologije, što znatno smanjuje troškove njihove implementacije i eksplatacije.

Reference

varduna-komerc-reference-mlekara-granice
varduna-komerc-reference-imlek
varduna-komerc-reference-mlijekoprodukt

Naši ostali proizvodi